Norge ønsker ikke energisamarbeid i EU

Europaminister Vidar Helgesen (H) sier at en felles europeisk innkjøpsordning av gass ikke vil gi bedre leveringssikkerhet, slik meningen er med Polens forslag.

– Norge er tjent med størst mulig stabilitet i energimarkedet. Vi mener det oppnås best ved at markedet får lov til å fungere. Derfor vil vi argumentere mot det polske forslaget om å etablere en felles europeisk innkjøpsmekanisme i energimarkedet, sier Helgesen til NTB.

Brennhett

Det første møtet i regjeringens nyopprettede europautvalg ble holdt fredag med energipolitikk som tema. Utvalget tar ingen beslutninger, men samler de statsrådene som til enhver tid har aktuelle saker som skal samordnes – i dette tilfellet klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) og olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

– Med den aktuelle situasjonen ble det jo et brennhett tema, oppsummerer Helgesen.

Leveransekutt

Det polske statseide energiselskap PGNiG meldte onsdag om en halvering av gassforsyningen fra russiske Gazprom. Det rammer også Ukraina. Analytikere uttalte til NTB at en eventuell innskrenking av russisk gass til Europa vil kunne bli en kortvarig glede for Norge. På kort sikt kan vi dra nytte av høyere priser. Men usikkerheten som følger med konflikten, demper investeringslysten i Europa – noe som også vil ramme Norge.

Den analysen deler Helgesen.

– Derfor er det viktig for oss å argumentere mot det polske forslaget. Norge er tjent med stabilitet. Det er bra både for energiøkonomi og energistabilitet, sier han.

Solberg på lunsj

Norges ståsted skal gjøres klart i forkant av møtet i Det europeiske råd 23. oktober.

– Selv om Norge ikke er medlem i EU, vet vi at vi blir lyttet til i energipolitikken, sier Helgesen.

Og om Norge ikke sitter ved EU-bordet, får statsminister Erna Solberg (H) anledning til å møte lederne for Høyres søsterpartier til lunsj den dagen.