Norge kappes om EUs arbeidskraft

Én av fire norske bedrifter har benyttet arbeidskraft fra EU-land det siste året. Enda flere forventer å bruke slik arbeidskraft fremover. Arbeidstakere fra Polen og Sverige er mest populære.

En undersøkelse gjennomført for det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES, viser at 26 prosent av norske bedrifter har benyttet arbeidskraft fra ett eller flere EU-land i løpet av de siste tolv månedene. - Det at så mange som hver tredje bedrift forventer å benytte europeisk arbeidskraft det kommende året er oppsiktsvekkende. Mangel på norsk arbeidskraft er hovedårsaken til at stadig flere bedrifter henter arbeidskraft utenfor Norges grenser, sier EURES Manager Berit Alfsen i det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES som er en del av Arbeids- og velferdsetaten NAV. Polakker mest populære Av bedriftene som har brukt arbeidskraft fra EU det siste året, har 35 prosent brukt polsk arbeidskraft - en økning på fire prosentpoeng siste halvår. Dernest følger Sverige (33 prosent), Tyskland (21 prosent) og Danmark (19 prosent). - Vi har lenge sett at norske bedrifter er godt fornøyde med kvaliteten på arbeidskraften fra også nye EU-land. Den gode erfaringen gjør at hele ni av ti arbeidsgivere som har rekruttert fra Europa siste år også vil benytte slik arbeidskraft fremover, sier Alfsen. Hovedstaden trekker flest På landsbasis er det flest bedrifter i Oslo (35 prosent) som har benyttet, og som har planer om å benytte (41 prosent), arbeidskraft fra EU. Det er i størst grad primærnæringene som benytter europeisk arbeidskraft (50 prosent), tett etterfulgt av hotell- og restaurantbransjen (48 prosent). I begge disse bransjene antar 56 prosent av bedriftene at de vil bruke slik arbeidskraft også kommende år. Varehandelen benyttet i minst grad europeisk arbeidskraft (23 prosent) siste år. Annenhver i fast stilling Nesten halvparten (46 prosent) av bedriftene ga de europeiske arbeidstakerne fast stilling. Dette er en svak økning på to prosentpoeng siste halvår. - Tendensen til at stadig flere bedrifter velger å ansette fast er positivt, og forsterker vårt inntrykk av at arbeidstakere fra så vel de nye som de gamle EU-landene finner seg godt til rette og gjør en god jobb i de bedriftene de er ansatt i, sier Alfsen. Andre tilknytningsformer som bedriftene benyttet er tjenestekjøp (19 prosent), midlertidig ansettelse (15 prosent), vikarbyrå (10 prosent) og sesongarbeid (8 prosent). Stort behov Det er store bedrifter med mer enn hundre ansatte som i størst grad benytter EUs arbeidskraft (49 prosent). I året som kommer forventer hele 61 prosent av disse å benytte slik arbeidskraft - mot 27 prosent av de små og 47 prosent av de mellomstore bedriftene. Undersøkelsen er gjennomført av Perduco for EURES blant et representativt utvalg på 2000 bedrifter. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført halvårlig siden 2004.