Ved årsskiftet vil Norge ha 5.257.000 innbyggere. Størstedelen av folketallsveksten skyldes innvandring. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Norge fikk 43.000 flere innbyggere i år

 Ved årsskiftet vil Norge ha 5.257.000 innbyggere. Folketilveksten i år er beregnet til 43.000, som utgjør 0,83 prosent. Det er et historisk høyt tall, men likevel den laveste veksten siden 2006.

Nettoinnvandringen vil utgjøre 60 prosent av folketallsveksten i år, mens 40 prosent er fødselsoverskudd, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen i folketallsveksten skyldes ifølge SSB at flere arbeidsinnvandrere fra europeiske land reiser hjem.

Fødselsoverskuddet i år er beregnet til 17.600, mens nettoinnvandringen er ventet å bli om lag 25.800, som er 4.000 færre enn i fjor.

Det er Akershus, Sør-Trøndelag og Oslo som har den største veksten. Akershus vokser med 1,6 prosent, mens Sør-Trøndelag og Oslo vokser med 1,3 prosent. Ved årsskiftet vil det være 667.000 innbyggere i Oslo.

Trondheim, som vokser 1,7 prosent i år, vil ved årsskiftet ha 190.000 innbyggere. Bergen vokser bare med 0,3 prosent og har ved årsskiftet 278.000 innbyggere, viser SSBs utregninger.

Asylsøkere som ikke har fått oppholdstillatelse, er ikke med i disse tallene.