Rekordaktivitet i anlegg er en av hovedgrunnene til at Norge er det landet i verden som har den høyeste bygg- og anleggsinvesteringen per innbygger.

Norge er verdensmester i bygg- og anleggsinvesteringer

Norge troner på toppen i en oversikt over hvilke land som i fjor gjorde de største bygg- og anleggsinvesteringene per innbygger.

Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret. Foto: Svanhild Blakstad

Ifølge Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret er det Euroconstruct som har utarbeidet tallene.

– Norge investerte 6.400 euro per innbygger i sum bygg og anlegg i 2016. Det var suverent mest i verden, opplyser han.

Øye understrekker at euro-tallet, som utgjør knappe

56.500 kroner, er kjøpekraftjustert og derfor sammenlignbart med andre land.

Canada på andre

Det er Canada som tar andreplassen med 5900 euro, og Australia var det landet i verden som i fjor investerte tredje mest per innbygger i bygg og anlegg (5100 euro).

Våre naboland er heller ikke i nærheten av Norges investeringsnivå. Ifølge Euroconstruct ligger Finland på 4.500 euro, Danmark på 3.800 og i Sverige ble det i fjor kun gjort bygg- og anleggsinvesteringer for 2.600 euro per person, kjøpekraftjustert.

Europagjennomsnittet ligger på 3500 euro, mens land som Kina og USA kan vise til bygg- og anleggsinvesteringer på henholdsvis 3000 og 3100 euro per innbygger i 2016.

– Vi ligger langt foran våre naboland og Europagjennomsnittet. Dette skyldes en særegen god norsk økonomi over lang tid. I 2016 var veksten i igangsettingen av nye boliger og rekordaktivitet i anlegg hoveddriverne, sier Øye

Ny rekord hvert år

Prognosesenteret sitter ikke på oversikt fra tidligere år, men sett i lys av rekordaktiviteten Norge har hatt innen bygg og anlegg etter finanskrisen, regner Øye med at Norge over flere år har vært blant landene i verden som har hatt de største bygg- og anleggsinvesteringene per innbygger.

– Vi har satt omsetningsrekorder i bygg og anlegg hvert eneste år fra 2009 til 2016, og vi vil sette ny rekord også i år. I fjor omsatte bygg og anlegg for cirka 430 milliarder kroner og i år regner vi med at det tallet stiger til over 460 milliarder. Det betyr en vekst på nær 30 prosent fra 2009 til 2017, og vi forventer ytterligere omsetningsvekst i 2018, forteller Øye.

Stor del a BNP

Ifølge Prognosesenteret vil norske bygg- og anleggsinvesteringer i år utgjøre rundt 16 prosent av BNP, noe som også er et høyt tall sammenlignet med andre land.

– Uansett hvordan vi ser på dette blir 2017 et nytt hyggelig år for norsk bygg og anlegg, sier Øye.

Svimlende sum

Euroconstruct har også beregnet at verdien på verdens totale bygg- og anleggsmarked i 2016 var på svimlende 7829 milliarder euro.