Nordre Langarinden

Betonmast Bergen AS har bygget Nordre Langarinden, et boligprosjekt i Åsane i Bergen med 25 leiligheter fordelt på tre bygg.

Fakta

Sted: Langarinden, Åsane

Prosjekttype: Nybygg, bolig

Kontraktssum eks mva:
54 millioner kroner

Bruttoareal: 3.500 kvm

Tiltakshaver: R Svendsen Eiendom

Totalentreprenør: Betonmast

Arkitekt: Forum Arkitekter

Rådgivere: RIB og RIAku: Holst & Valen l RIV: Anders O Grevstad og Miljøconsult l RIE: BI Elektro l RIBr: Cowi

Underentreprenører/leverandører: Betongarbeider: Brødrene Rio l Tak-
tekking: Protan Tak l Trapper: BBV Profftrapp l Mur og flis: Stor Bergen Mur og Flis l Tømrer: Byggmester Ådnekvam l Parkett: Format Gulv og Interiør l Rørlegger og sprinkling: Anders O Grevstad l Elektro: BI Elektro l Ventilasjon: Bergen Luft-
teknikk l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Hole Lås l Kjøkken: HTH Kjøkkenforum l Heiser: Schindler Stahl Heiser l Anleggsgartner: Gravdal Hage og Anlegg l Byggvask/ rent tørt bygg: Byggrengjøring

Byggene har tre eller fire etasjer og et samlet areal på cirka 3.500 kvadratmeter. Tiltakshaver er R Svendsen Eiendom, og Forum Arki-
tekter har tegnet prosjektet som er ført opp i total-entreprise. Grunnarbeidene startet i januar 2013 og selve byggingen i juni samme år. Byggene ble klare for innflytting i september i år.

– Tomten er på cirka fem mål og har fjellgrunn, og det er sprengt ut og kjørt bort cirka 4.000 kubikkmeter faste masser fra tomten, sier prosjektleder Terje Jacobsen i Betonmast Bergen.

Da aktiviteten var på topp var cirka 40 personer med på byggingen, og ifølge Jacobsen har arbeidet gått veldig greit.

– Det har vært et fantastisk godt samarbeid mellom de ulike rådgivergruppene og underentreprenørene, sier Jacobsen.

Barnevennlig
Resultatet er blitt 25 moderne leiligheter som varierer fra 60 til 110 kvadratmeter. Alle leilighetene har egne terrasser eller balkonger og solforholdene er gode.

– Standarden er god og salgspris per kvadratmeter lå på i underkant av 50.000 kroner. Kjøperne hadde mulighet til å gjøre tilvalg, forklarer Jacobsen.

Nordre Langarinden er blitt et barnevennlig boligprosjekt. Byggene omkranser et stort grøntareal med plen, busker, leke-
plass, sittegrupper, gruslagte gangstier og belysning.

Sivilarkitekt Anne Carlsen i Forum Arkitekter forteller at nærheten til en motorveistrekning på E39 har lagt føringer for utforming av Nordre Langarinden.

Et stort bøketre er tatt vare på og blitt en viktig del av grønt-arealet, og med en motorvei passerende på nordsiden ligger derfor mange av soverommene inn mot grøntarealet på sørsiden.

– De tre byggene er lagt rundt det flotte hageanlegget i prosjektet og virker som en støyskjerm. Det nordligste bygget, som er nærmest E39, har ingen soverom mot veien. De andre har cirka 50 prosent mot veien og 50 prosent mot hageanlegget. Naboene til prosjektet har fått ny og bedre tilkomstvei langs ytterkanten til de nye boligene og slipper nå en meget bratt og vanskelig adkomst via gang- og sykkelsti, sier Carlsen.

Plasstøpt betong
De tre byggene er tilnærmet rektangulære og ligger slik at de danner en halvsirkel. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong. Brødrene Rio AS har utført betongarbeidene. Ferdigbetongen er levert av NorBetong. Betonglærlingen Mark Dupuis fra Brødrene Rio tok fagprøven på prosjektet.

Takene består av q-dekker, steinull som isolasjon og tekking og har fall i en retning. Fasadene er kledd med royalimpregnert, liggende og stående trepanel og hvite og blågrønne fasadeplater. I leilighetene er det parkett på gulvene og flislagte bad.

Teknisk rom er plassert i første etasje. Det er 25 cm isolasjon i veggene og i snitt 35 cm i takene. Vinduene har en U-verdi fra 0,8 til 1,1. Noen av leilighetene er trykktestet og luftveksling per time ligger på 0,8, som godt innenfor kravet i forskriften. Det er heiser i hvert av sidebyggene, store nok for bårer. Plater i himlinger i fellesareal demper støy.

I et parkeringsanlegg på bakkeplan er det 26 biloppstillings-plasser. Utenfor byggene er det fire biloppstillingsplasser. Det er i tillegg lagt til rette for sykkelparkering.

Godt samarbeid
Nordre Langarinden er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med konvektorer basert på varmepumpe mot luft. Det er elektriske varmekabler på baderom. Gjennomsnittlig energiforbruk per leilighet per år er cika 86,2 kWh per kvadrat-meter, noe som plasserer Nordre Langarinden i energiklasse B. Leilighetene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det er et aggregat i hver leilighet. Prosjektet er fullsprinklet.