Nordmenn villige til å pendle lenger

Nordmenn er villige til å pendle lenger enn før, viser en fersk undersøkelse.

I undersøkelsen som DNB Eiendom har gjennomført, oppgir de fleste at de er villige til å bruke 45 minutter på pendling hver dag for å få råd til drømmeboligen. I en tilsvarende undersøkelse i fjor var svaret 30 minutter, skriver Dagens Næringsliv.

Samtidig svarer bare 13 prosent av de spurte at de vil vurdere å bosette seg på et mindre sted og pendle til jobb for å få mer bolig for pengene.

– Å flytte for langt ut er ikke veldig ønskelig. Men når folk trenger en større bolig, for eksempel fordi de har fått barn, er viljen der til å flytte lenger ut av byen. Det ser vi. Det ser vi også på prisen på mindre rekkehus og eneboliger som er veldig attraktive, sier direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom.

Undersøkelsen viser også at kvinner er mindre interessert i lang reisevei enn menn, og det er de som bor i Oslo, som er minst lystne på å pendle for å spare boutgifter. Ifølge Halvorsen synes Oslo-folk at det å bo sentralt er viktigere enn lave bokostnader.