Nordmenn sparer i bolig

Folk flest sier de har råd til å spare penger, men de gjør det ikke likevel, viser en undersøkelse MMI har gjort for Landkreditt Bank.

56 prosent av befolkningen sier de ikke sparer noe i det hele tatt. Samtidig sier 63 prosent at de har råd til å spare. Det er nok mange som ikke ser nytten av å spare, de øker heller forbruket sitt, sier banksjef Unn Benco Arntzen i Landkreditt Bank til Newswire. Nordmenn legger mye penger i boligen, og mange ser det som en form for sparing. Dessuten regner mange med at fremtidig arv skal sikre dem økonomisk. Det fører til at mange yrkesaktive heller låner penger enn sparer. Det er også blitt mye enklere å få lån i det siste, sier Arntzen. Rike sparer ikke De eldste sparer aller minst. 67 prosent av folk over 60 år sparer ingenting, viser undersøkelsen MMI har gjort blant ett tusen nordmenn. Selv blant de med høyest inntekt, over en halv million kroner, er det et mindretall som sparer. Og oslofolk sparer mindre enn folk ellers i landet, til tross for at de tjener mest. Byfolk er blitt mer kontinentale i sine vaner, og bruker mer penger. Mange føler de har sikker jobb, siden arbeidsmarkedet er så stabilt. Dermed tenker færre langsiktig, sier Unn Benco Arntzen. Hun peker også på at folk i de store byene har større verdier i boligen enn de som bor andre steder i landet. Sparekonto til utgifter De beste sparerne i landet finner vi i de tre nordligste fylkene, ifølge MMI-undersøkelsen. Jeg tror ikke folk er dårligere til å spare nå enn tidligere, men forbruket har økt etter hvert som vi er blitt rikere. Det er alltid lurt å ha penger på en sparekonto til uforutsette utgifter. For de som vil spare langsiktig er det en god idé å benytte aksjefond i tillegg til banksparing, sier Unn Benco Arntzen. Tall fra Sparebankforeningen viser at nordmenn har rundt 590 milliarder kroner på sparekonto i landets banker. Det er de eldste, over 80 år, som har mest penger i banken.