Nordmenn gir blaffen i arvingene

Tre av ti personer over 40 år her i landet ser ikke noen grunn til å etterlate seg arv, viser undersøkelse. Kun 59 prosent av befolkningen over 40 år har som mål å etterlate seg arv til neste generasjon.

32 prosent har ikke noe mål om å etterlate seg jordisk gods, viser en undersøkelse som Synovate MMI har gjort for Postbanken. Arv har tidligere vært tradisjon i Norge, det var et mål å etterlate seg gården til sine etterkommere i bedre stand enn man selv overtok den i. I dag er vi mer egoistiske, og unge er mindre avhengige av arv, sier forbrukerøkonom Ellen Dokk Holm i Postbanken til Aftenposten. Tore Henning Larsen, organisasjonssekretær i Seniorsaken, mener man skal leve livet. Det er ikke noe mål i seg selv å dø gjeldfri og med penger på bok. Det skulle bare mangle om de som har spinket og spart gjennom livet ikke skulle få bruke dette på seg selv. Sekstiåtterne har det de trenger fra før, og det er dessuten et dårlig utgangspunkt å arve en hel haug med penger, sier Larsen. Undersøkelsen viser også at 41 prosent tror arveoppgjør kan skape uro, mens 44 prosent synes det er vanskelig å snakke om arv. Videre viser undersøkelsen at 90 prosent av dem over 40 år ikke har testamente. Larsen mener det er viktig med åpenhet. Alle skal dø, det er like naturlig som å få barn. Likevel snakker vi ikke like åpent om livets avsluttende fase. Det er en selvfølge at de eldre står fritt til å disponere sine penger slik de selv vil, samtidig må man passe på å ha tatt sine valg før det er for sent, sier han.