Ifølge en undersøkelse utført på oppdrag fra Norsk olje og gass, mener flertallet i Norge at olje- og gassnæringens evne til innovasjon er god. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nordmenn flest mener olje- og gassnæringens innovasjonsevne er god

Nordmenn flest mener olje- og gassnæringens evne til innovasjon og teknologiutvikling er god, ifølge en undersøkelse Norsk olje og gass har fått utført.

82 prosent av de spurte mener næringens evne er utmerket eller bra, mens 5 prosent mener næringens evne er for dårlig. 13 prosent mener denne evnen er akseptabel.

I aldersgruppen 45 til 59 år svarer 88 prosent at næringen er god på innovasjon og teknologiutvikling, mot 75 prosent av de under 30 år.

Undersøkelsen fra oljenæringens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon viser en mer positiv holdning enn i en undersøkelse fra Universitetet i Bergen i februar. Der ble folk spurt om hvilken næring de tror blir den viktigste for Norge fremover.

Her svarte kun 22 prosent at de tror oljenæringen blir viktigst, mot 36 prosent som mente fisk ville bli den viktigste næringen, ifølge NRK. Siden 2016 har troen på fiskeri og oppdrett har økt med 10 prosent, mens troen på olje og gass har minket med seks prosent.