Nordmenn eier småhus, svensker leier leilighet

I dag er det unionsoppløsningsjubileum og 100 år siden Norge og Sverige skilte lag. I dag lever broderfolkene forskjellige liv på boligfronten.

Etter unionsoppløsningen hadde både Norge og Sverige en parallell utvikling til sosialdemokratiske velferdsstater, har professor og historiker Francis Sejersted påpekt. Likevel er det forskjeller i folkeheimen - forskjeller som dels har blitt større etter 1980-tallets liberalisering og frislipp på boligmarkedet, og som dels populært forklares med ulik tradisjon for eierskap. Nordmenn eier Norge er en nasjon av boligeiere. Bare halvparten av svenskene eier egen bolig, mens 68 % av nordmennene eier, viser Norsk Statistisk årbok 2004. I Sverige finner du spøkelsesbygder i fleng, mens norsk distriktspolitikk i større grad har sørget for fortsatt bosetting i grisgrendte strøk. Dobbelt så mange nordmenn, 6,5 % mot svenskenes 2,3 % bor i regioner med sentra på under 2000 innbyggere. Nordmenn flest bor mindre konsentrert Tallene er så lave at vi må se sentralisering som en prosess felles for nabolandene. Likevel bor vi forskjellig der vi bor tett: Nesten halvparten av svenskene, 43 % bor i blokk, mens 80 % i Norge bor i småhus. Halv million i borettslag Uansett småhus eller blokk; omtrent 550 000 nordmenn bor i borettslag. Folke- og boligtellingen 2001 viste at det bor 1,9 nordmenn per borettslagsbolig. Slik sett finner vi mindre husholdninger i norske borettslag enn i den svenske gjennomsnittshusholdning, som telte 2,1 i 2001. I følge Hundre års ensomhet er snitthusholdningen i Norge som helhet 2,3 personer, skriver Dagbladet