Nordlendinger sier nei til oljeboring

Til tross for lokalpolitisk støtte til oljeboring i nordområdene, sier befolkningen i Nordland nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

I målingen, som Norsk Respons har gjennomført for A-presseavisene i Nord-Norge, er 48 prosent i Nordland motstandere av oljeboring. 33 prosent sier ja, mens resten ennå ikke har tatt stilling til spørsmålet, skriver Lofotposten på sine nettsider. Mens mennene er delt på midten, svarer 52 prosent av kvinnene som deltok i målingen, nei til oljeboring utenfor de to fiskeriregionene. 23 prosent svarer ja.