Nordiske byggrådgivere samlet på Hamar

Femti av Nordens fremste eksperter på landbruksbygg er samlet på Hamar denne uka hvor Norsk Landbruksrådgiving arrangerer Nordisk Byggtreff. Landbruksbygg i tre, funksjonelle og kostnadseffektive bygg er hovedtemaene.

De nordiske rådgivingsorganisasjonene har gått sammen om å arrangere felles fagsamlinger annethvert år. Vertskapet går på omgang mellom Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Nå er alle på plass på Hamar for å møte norske fagpersoner, studere siste nytt av norske landbruksbygg og dele erfaringer på tvers av landegrensene. Målet er å bygge kompetanse ved å lære fra sine naboland og få del i erfaringer som kan bidra til å gi bedre rådgivningstilbud for landbruksbygg over hele Norden.

– Nordisk byggtreff er en god mulighet til å bygge relasjoner og skaffe seg tilgang på den beste kompetansen i Norden, sier Per Olav Skjølberg. Han er fagkoordinator for landbruksbygg i Norsk Landbruksrådgiving og ansvarlig for fagsamlingen på Hamar.

Innenfor temaet bruk av tre i landbruksbygg blir det flere studiebesøk tirsdag 17.9. og onsdag 18.9.