Illustrasjon: Nordic -Office of Architecture

Nordic skal tegne nye Keflavik Lufthavn

Nordic — Office of Architecture har enstemmig blitt utropt som vinner av konkurransen om utformingen av Keflavik Lufthavn på Island.

 Keflavik lufthavn vil gjennomgå en stor utvidelse, til en kapasitet på 8 millioner passasjerer per år. Flyplassens rolle som knutepunkt mellom to kontinenter setter standarder og krav til den fremtidige utviklingen. Økende trafikk, rushtidskapasitetskrav og fremtidige endringer krever en ordning som er åpen for alternative utbygginger og fleksibel for uforutsette behov.

Nordic ble prekvalifisert til prosjektet sammen med fem andre team innen flyplassplanlegging; EC Harris (UK), Ineco (Spania), NACO (Holland), Rambøll (Danmark) og Mott Macdonald og VJI Consulting (UK).

Forslaget fra Nordic er en enkel, elegant og fleksibel plan for både masternivå og terminaldesign. Et robust og fleksibelt rammeverk vil sikre en langvarig og meningsfull fremtidig utvikling av flyplassen mot 2040. Løsningen optimaliserer bruken av eksisterende anlegg, rullebaner og bygningsmasse.

En viktig fordel med Nordics forslag er at utviklingen kan skje uten å forstyrre driften av flyplassen. Dette sikrer at prosjektet er i samsvar med målene for Isavia.