Nordea varsler rentepress i Norge

Nordea-sjefen tror økt konkurranse vil kutte de norske bankenes relativt høye rentemarginer på boliglån det kommende året.

Priskonkurransen kommer til å bli mer intensiv på boliglån. Det er fortsatt slik at marginene på slike lån er litt høyere i Norge enn i de andre nordiske landene, sier Nordea-sjef Lars G. Nordström til Næringsliv24 (N24). Norstrøm påpeker at rentemarginene ligger 0,15-0,20 prosentpoeng høyere i Norge enn i Nordeas to andre hjemmemarkeder, Finland og Sverige. Om ett år bør det kanskje være mer utjevnet, sier Nordström. Nordea-sjefen la torsdag fram et resultat på 6,65 milliarder kroner for det nordiske bankkonsernet i første kvartal. Den norske virksomheten fikk et overskudd på 809 millioner kroner etter skatt, mot 581 millioner kroner i første kvartal i fjor.