Nordea varsler motvind

Veksten i norsk økonomi bremser neste år, som følge av fallet i oljeinvesteringene.

Økonomene i Nordea venter dessuten at oljeprisen vil falle noe de neste par årene. Også dette bidrar til at veksten i norsk økonomi bremser.

– Men fortsatt god vekst i husholdningenes kjøpekraft og dermed forbruk, virker i motsatt retning, sa sjeføkonom Steinar Juel da Nordea Markets onsdag la fram oppdaterte prognoser og anslag.

Nordea venter fortsatt lav rente. Det kan gi et løft i boligbyggingen igjen, og en svak stigning av boligprisene.