Nordea: Budsjettforslaget påvirker neppe rentenivået

Regjeringens budsjettforslag er litt mer ekspansivt enn Norges Bank antok på forhånd, men ikke så mye at det får påvirkning på bankens rentesetting, ifølge Nordea Markets.

Ifølge budsjettforslaget øker underskuddet som må dekkes inn oljepenger til 0,6 prosent av Fastlands-BNP i statsbudsjettet for neste år, hvilket er 0,25 prosentpoeng mer enn Norges Bank hadde sett for seg, ifølge senioranalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

– Vi tror ikke dette er nok til å påvirke nevneverdig Norges Banks syn. Som Finansdepartementet også hevder, skyldes deler av økningen i underskuddet skattekutt som på kort sikt har begrenset påvirkning på husholdningenes etterspørsel og Fastlands-BNP, sier han.

Når dette tas med i betraktningen, vil fastlands-BNP bare øke med 0,25 prosent, ifølge analytikeren.