Nord-Skandinavia reiser seg fra havet

En leir som lå ved kysten i vikingtiden, ligger nå 20 mil unna Østersjøen. Sauer beiter i dag på det som var havbunn på 1400-tallet, og havna i Luleå står i fare for å bli for grunn for skip.

I skarp kontrast til alt snakket om stormflo og økt havnivå som følge av klimaendringer, hever hele Nord-Skandinavias landområde seg, og Østersjøen trekker seg tilbake.

Den årlige landhevingen på nesten 1 centimeter er del av en kontinuerlig geologisk justering. Den har pågått siden istidens avslutning førte til at et gigantisk isdekke forsvant fra områdene rundt polarsirkelen.

– Dette kan sammenlignes med en skumgummimadrass. Det tar litt tid før den kommer tilbake til utgangspunktet etter at du har reist deg opp, sier Martin Vermeer, som er professor i landmåling ved Aalto-universitetet i Finland.

Landet blir hvert år 7 kvadratkilometer større på grunn av landhevingen.

Også kostnader
I den hovedsakelig flate Luleå-regionen i Nord-Sverige har nye landområder som har steget opp fra Østersjøen, avdekket fortidsminner fra steinalderen, vikingtiden og middelalderen. Landhevingen har også redusert faren for at flom skal ramme dagens bebygde områder.

Samtidig fører fenomenet med seg kostnader. Luleå skal innen 2020 bruke 1,6 milliarder svenske kroner på å gjøre byens havn dypere for å redusere effekten av landhevingen og gjøre havnen i stand til å ta imot større skip.

– Selv om vi ikke hadde hatt noen ambisjoner om å ta imot større skip, ville vi ha måttet gjøre det i mindre omfang for å kompensere for landhevingen, sier havnesjef Roger Danell.

Et øysamfunn
En utgraving bare for å kunne ta imot skipene som i dag bruker havnen, vil koste 400 millioner, ifølge anleggssjef Jeanette Lestander. Luleå eksporterer først og fremst jernmalm og importerer samtidig mye kull.

De neste 40 årene vil landhevingen avta fra 0,9 til 0,7 centimeter i året ettersom havnivået forventes å stige som følge av global oppvarming, forklarer Lestander.

Luleå ble av sikkerhetsgrunner opprinnelig bygd på en øy, men i dag har innbyggerne i sentrum av byen ikke lenger sjøutsikt. Sauer beiter på en slette som en gang var havnen, og på ett sted har Sveriges kystlinje hevet seg rundt 300 meter siden istiden tok slutt for omkring 10.000 år siden.

Fant steinaldersted
Nær Pajala i Nord-Sverige gjorde arkeologer store øyne da de nylig fant en 10.700 år gammel jaktleir fra steinalderen. Leiren ligger i dag 20 mil inne i landet og 170 meter over havet, men ble opprinnelig anlagt ved Ancylussjøen, Østersjøens forløper.

– Vi karbondaterte brente bein fra et ildsted, sier arkeolog Olof Östlund ved Norrbottens museum.

Jegerne som brukte leiren, befant seg trolig i nærheten av det en gang 3 kilometer tykke isdekket som var i ferd med å trekke seg tilbake.

Eksperter undersøkte avleiringer som viste at leiren lå ved bredden av den tidligere gigantiske Ancylussjøen, som grunnet en landheving ved Danmark og Sør-Sverige i en kort periode var skilt fra Nordsjøen før den igjen brøt gjennom.