Nord-Norge mørklegges

Statnett måtte torsdag morgen mørklegge store deler i Nord-Norge på grunn av feilen som har oppstått på kraftlinjen mellom Ofoten og Kvandal. Det kan ta mange dager før linjen er reparert. Det som berger noe av strømforsyningen i landsdelen, er det ”forhatte” gasskraftverket på Melkøya. Det leverer nå 15 prosent av sin kapasitet inn på nettet for alminnelig forsyning i Finmark.

 

Vi forstår selvsagt frustrasjonen rundt om i kommunene. Det er nå svært kaldt i Nord-Norge og det blåser. Det gjør at det blir enda kaldere. I og med at det blir sonevis utkopling klarer man seg gjennom dagen, men i og med at man ikke helt vet hvor lenge slike utkoplinger vil vare, vil situasjonen for mange bli svært vanskelig. I mange kommuner er nå akuttberedskapen satt inn.

Vi har advart mot slike hendelser i årevis, men vi har stort sett snakket for døve ører. Vi tror dessverre at det må komme mange slike utkoplinger før politikerne våger å sette i gang tiltak som virkelig gjelder. Så langt har et lite mindretall med aktivister fått bestemme utviklingen – eller rettere de har fått bestemme at det ikke skal være noen utvikling.

Dette må være en vekker for alle dem som bor andre steder i Norge og som har en svært så usikker strømforsyning.

Det å la sinne gå ut over Statnett og kraftleverandørene i en slik situasjon bli helt galt. Det er politikerne som sitter med ansvaret.