Norconsult: - Viktige vannanalyser

Norske kommuner må i dag dimensjonere for et antatt vannforbruk så langt inn i fremtiden som 2060. Da blir gode analyser viktige, mener Norconsult.

På oppdrag for flere norske kommuner har Norconsult analysert dagens vannforbruk og laget prognoser for fremtidig forbruk. I en pressemelding torsdag skriver rådgiverbedriften at denne typen analyse er et viktig verktøy for kommunene.

For en typisk norsk kommune går det mest vann til husholdninger. Så følger lekkasjer, vann til næring og diverse uregistrert offentlig forbruk, skriver Norconsult i meldingen.

De postene som har mest innvirkning på fremtidig forbruk, er, ifølge Norconsult, husholdningsforbruk og lekkasjer.

Disse faktorene går hånd i hånd, heter det i pressemeldingen.

Vannbehandlingsanlegg dimensjoneres gjerne for en planhorisont på 30 til 35 år. I praksis betyr det at man i dag må dimensjonere for et antatt vannforbruk så langt frem som 2050 eller 2060.