Norconsult sterkere i Vestfold/Telemark

Norconsult AS har overtatt virksomheten i firmaet Sivilingeniørene Fjellanger og Vines A/S og forsterker sin tilstedeværelse i Vestfold/Telemark.

De ansatte i Fjellanger og Vines vil fra samme dato inngå som en del av Norconsults distriktskontor i Larvik. Sivilingeniørene Fjellanger og Vines A/S har drevet rådgivende ingeniørvirksomhet innenfor bygge- og anleggsteknikk og prosjektadministrasjon siden 1973. Norconsult har allerede et distriktskontor i Larvik som tilbyr rådgivende ingeniørtjenester primært i Vestfold og Telemark og dekker fagområdene elektro- brann og miljø/kommunalteknikk. Sammen med et anerkjent byggmiljø fra Fjellanger og Vines vil Norconsult befeste sin posisjon som et tverrfaglig ledende rådgivermiljø i regionen. Fjellanger og Vines har en god markedsposisjon i regionen, og vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen. Vi ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag, sier Vidar Andersen som er Norconsults dirstriktskontorleder i Larvik. Norconsult er landets ledende rådgivermiljø innen bygg- og anleggsbransjen med over 900 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Sandvika. Selskapet har 17 distriktskontorer i Norge samt 7 faste kontoretableringer utenlands.