- Med kjøpet av Aalerud forsterker vi vårt markedsinngrep og tverrfaglighet betydelig i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent VVS-miljø, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen. (Foto: Norconsult)

Norconsult overtar Aalerud AS

Norconsult AS overtok 1. september alle aksjene i Aalerud AS på Hamar.

Firmaet fortsetter fra samme tidspunkt sin virksomhet som en integrert del av Norconsult AS. Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

- Aalerud er et velrenommert selskap og har drevet rådgivervirksomhet innen VVS, inneklima og kuldeteknikk helt siden 1953 og har en meget sterk posisjon i regionen, heter det i en melding fra Norconsult. Selskapet har 12 ansatte som alle fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

- Vi ser fram til å bli en del av Norconsult-familien og ikke minst bli en del av et slagkraftig tverrfaglig prosjekteringsmiljø i region Innlandet for øvrig. Vi vil kunne trekke på Norconsults brede kompetansebase og vil stå enda sterkere i konkurransen om oppdragene. Aalerud og Norconsult har samme syn på framtiden og både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene veldig bra sammen. Kjøpet vil styrke kompetansen i regionen, og vil øke verdiskapingen som lokalt forankrede rådgiverfirmaer representerer. Norconsults offensive satsing inspirerer våre ansatte og vi kan betjene våre kunder på en enda bedre måte, sier daglig leder i Aalerud, Kristian Lang-Ree.

- Med kjøpet av Aalerud forsterker vi vårt markedsinngrep og tverrfaglighet betydelig i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent VVS-miljø. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag. Region Innlandet i Norconsult har eksisterende kontorer i Hønefoss, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Os i Østerdalen og på Otta. Etter overtagelsen av Aalerud vil Norconsult befeste sin posisjon som det klart største og ledende rådgivermiljøet med til sammen 175 ansatte i denne regionen, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen.

Beslutningen om aksjeovertakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i begge involverte selskaper.

- Selskapene ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst, heter det i meldingen.