Head of innovation i Norconsult, Sebastiano Lombardo, blir en viktig bidratsyter i det nye BI-masterprogrammet. (Foto: Johannes Berner/Norconsult)

Norconsult og BI samarbeider om nytt masterprogram

Fra våren 2015 tilbyr Handelshøyskolen BI teoretisk innføring og praktisk kompetanse i design og ledelse av kreative prosesser som del av Executive Master of Managment-utdanningen.

Programmet heter Co-Creation i praksis og Sebastiano Lombardo, Head of innovation i Norconsult og som nylig tok doktorgrad i emnet blir en viktig bidragsyter.

- Innovasjon er svært etterspurt og prosesser for å få frem gode ideer i pågående prosjektarbeid blir stadig viktigere, forteller Sebastiano Lombardo i en pressemelding. 

Innovasjonstjenester

I Norconsult inkluderes innovasjonstjenester som integrert del av alle tilbud/oppdrag med en viss størrelse. Dette innebærer en detaljert beskrivelse av hvordan bruke kreative innovasjonstjenester innenfor prosesser, metoder og tekniske løsninger for å skape merverdi for oppdragsgiver.

Co-Creation i praksis

Co-Creation handler om verdiskapingen som skjer når ulike organisasjoner arbeider kreativt i tverrfaglige prosjekter. I tillegg til en grundig teoretisk innføring gir masterprogrammet rom for praktisk kompetanse gjennom mulighet for å kunne trekke kunder og leverandører inn i læringsprosessen.

Lombardo kan lokke med case-baserte øvelser innen design/engineering av blant annet Olje- og gassinstallasjoner, vannkraft og samferdselsanlegg.