Norconsult kjøper svensk aktør

Norconsult har kjøpt et av Vest-Sveriges største konsulentselskaper, GF Konsult AB og realiserer sine ambisjoner om å gjøre Norden til sitt hjemmemarked.

Norconsult har foretatt en lang rekke oppkjøp i Norge de seneste årene. Som den største og ledende aktør i sin bransje i Norge, følger selskapet opp sine sterke vekstambisjoner ved inngangen til det nye året ved å kjøpe samtlige aksjer i et av Vest-Sveriges største konsulentselskaper, GF Konsult AB. Dermed tar Norconsult-konsernet også det første skritt i sine langsiktige ambisjoner om å bli en nordisk aktør. Inkludert kjøpet av GF Konsult, har Norconsult de siste fire årene kjøpt 21 selskaper med til sammen 450 ansatte og ca. 430 millioner kroner i omsetning. GF Konsult AB, inkludert det heleide datterselskapet GF Fältgeoteknik AB, har 170 ansatte og omsatte i fjor for omlag 155 millioner svenske kroner. Selskapet vil inngå som et 100 prosent eid datterselskap i Norconsult-konsernet fra 1. januar i år, og fortsetter i Sverige under navnet GF Konsult AB, et selskap i Norconsult-konsernet. GF Konsult AB har sitt hovedkontor i Göteborg der de flyttet inn i nye lokaler i 2004. Selskapet, som ble etablert i 1952, leverer arkitekt- og ingeniørtjenester rettet mot samfunnsplanlegging og infrastrukturmarkedet. Oppdragsgivere er både offentlige myndigheter og det private næringslivet primært i Vest-Sverige, men selskapet har også oppdrag i andre deler av Sverige og sporadisk også i utlandet. Norconsult har foretatt en lang rekke oppkjøp de siste årene.Som den største og ledende aktør i sin bransje i Norge, har selskapet fortsatt vekstambisjoner. Oppkjøpet av GF Konsult er en naturlig utvidelse av vårt hjemmemarked mot Sverige, og et første skritt i vår ambisjon om å bli en ledende nordisk aktør innenfor vår virksomhet. Dette oppkjøpet skaper en vinn-vinn situasjon for begge selskaper, ved at det skapes et nordisk marked for begge. GF Konsult representerer ledende fagmiljøer innenfor flere av våre hovedvirksomhetsområder, og sammen har de to selskapene delvis overlappende og komplementær fagkompetanse som innebærer at vi kan tilby et bredere tjenestespekter og fremstå mer komplett og slagkraftig i våre markeder, sier adm. direktør John Nyheim i Norconsult. - Kulturelt er det mange likhetstrekk mellom Norconsult og GF Konsult. Begge selskaper er for eksempel eiet av de ansatte, noe som borger for et engasjement som skaper merverdi for både kunder og medarbeidere. Det ligger derfor som en del av avtalen at de ansatte i GF Konsult vil bli aksjonærer i Norconsult. Både ledelsen og de ansatte er positive til å bli en del av Norconsult. Vi er ikke i tvil om at Norconsult vil bidra til en raskere vekst og utvikling av GF Konsults virksomhet enn vi ville klart alene, sier adm.direktør Ljot Strömseng i GF Konsult som fortsetter i samme posisjon etter overtakelsen. Norconsult er Norges ledende rådgivermiljø innen bygg- og anleggsbransjen med 1300 medarbeidere og en omsetning som i 2007 vil passere 1,3 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Sandvika, og selskapet har 21 øvrige kontorer i Norge, 11 kontorer i utlandet og et varierende antall prosjektkontorer internasjonalt knyttet til de prosjekter selskapet er inne i. Norconsult utfører tverrfaglige ingeniør- og rådgivningstjenester nasjonalt og internasjonalt. Utenlandsvirksomheten utgjør ca. 25 prosent av omsetningen.