Norconsult kjøper ITAS i Bodø

Norconsult har gjennom kjøpet av Ingeniørtjeneste AS (ITAS) som er lokalisert i Bodø, forsterket sin tilstedeværelse og blir komplett tverrfaglig i Bodø-/Saltenregionen.

Gjennom ITAS får Norconsult tilgang til et meget kompetent og anerkjent fagmiljø innenfor elektroteknikk. Alle ansatte i ITAS fortsetter i sine stillinger etter overtagelsen og vil bli samlokalisert med Norconsults øvrige virksomhet. De ansatte i ITAS blir også medeiere i Norconsult, som er et selskap eiet av de ansatte. Med ITAS inntreden i Norconsult vil selskapet ha 50 medarbeidere i Bodø, 16 i Mo i Rana og 5 i Narvik. Ingeniørtjeneste AS er et ledende rådgivermiljø innenfor sine fagfelt og har en betydelig markedsposisjon i regionen. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag, kommenterer adm. direktør John Nyheim i Norconsult. Daglig leder Arvid Wilhelmsen i ITAS er meget fornøyd med å bli en del av Norconsult. Vi har i en årrekke hatt et nært og godt samarbeid med firmaene Byggcon og Intekno som tidligere har gått inn i Norconsult. ITAS og Norconsult har samme syn på framtiden. Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene som hånd i hanske, sier han. Kontorleder Mona Ågnes ved Norconsults distriktskontor i Bodø mener kjøpet av ITAS vil gjøre Norconsult komplett tverrfaglig. Det vil gi en ny dimensjon til rådgivermarkedet i regionen og vil samtidig være en solid plattform for å videreutvikle tjenester og produkter som bidrar til våre kunders verdiskapning, sier hun.