Råmaterialene i sementproduksjonen må varmes opp til 1450 ºC. Siden den moderne sementframstillingen ble oppfunnet for nesten 200 år siden har man brukt ulike brensler for å skape varmen. Nå vil Norcem se på muligheten for å bruke elektrisk kraft. Foto: Norcem

Norcem starter innovasjonsprosjekt om elektrifisering av sementproduksjonen

Norcem starter i vår, i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge og SINTEF Industri, innovasjonsprosjektet ELSE (elektrifisering av sementproduksjonen). Prosjektet skal undersøke muligheten og forutsetningene for delvis å elektrifisere prosessen.

Sement er hovedingrediensen i betong, og kalkstein er råmaterialet. Produksjonsprosessen for sement innebærer både CO2-utslipp fra selve prosessen og ytterligere CO2-utslipp fra all energien som er nødvendig.

Sementindustrien er blant de største utslippskildene av CO2 i verden, og står for 5-6 prosent av de globale utslippene. Norcems sementfabrikk i Brevik er en av de største enkeltkildene i fastlands-Norge. 

- Nye, mer effektive metoder for å redusere utslippene er derfor svært viktig, skriver Norcem på sine nettsider.

- Drastisk utslippsreduksjon
I Norge er stort sett all elektrisk kraft produsert av utslippsfri vannkraft. 

- Vi ser for oss at vi en gang i framtiden kan bruke elektrisk kraft i sementproduksjonen i stedet for kull og alternativt brensel. Kombinert med karbonfangst vil de samlede CO2-utslippene kunne reduseres drastisk, skriver selskapet.

Innovasjon
- Realisering av ELSE i full skala ligger langt fram i tid. Hvis vi lykkes, vil dette komme i tillegg til (men ikke i stedet for) resultatene fra det meget omtalte CO2-fangstprosjektet som avventer Stortingets beslutning om videreføring, sier prosjekteier Tor Gautestad i Norcem Brevik.

- Vi skal finne ut om elektrifisering av sementproduksjonen i det hele tatt er teknisk og økonomisk mulig, hvilket potensiale som ligger i bruk av CO2-nøytral energi i kombinasjonen av CO2-fangst, og om målene våre er realistiske, sier Gautestad.

Samarbeidsprosjekt
ELSE er foreløpig et ettårig samarbeidsprosjekt mellom Norcem, SINTEF Industri og Høgskolen i Sørøst-Norge, og finansieres med midler fra Gassnovas CLIMIT-program og Norcem.