Arkivfoto

Norcem lanserer ny standardsement FA­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

– Rett over påske lanserer vi en ny og litt bedre standardsement FA. Den vil utover våren og sommeren erstatte den tidligere standardsement FA. Med den nye sementen reduserer vi CO2-utslippene, hvilket er et uttalt delmål på vei mot vår nullvisjon, sier markedsdirektør­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tor Inge Overrein­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ i Norcem AS.

– Den nye standard FA-sementen skal gi en merverdi og

Tor Inge Overrein

være en forbedring på flere viktige områder sammenlignet med den gamle sementen, og derfor lanseres den under flagget «Et lite pluss+», legger Overrein til.

Den nye sementen har et høyere fasthetspotensial etter 7 og 28 døgn. Deklarert 28 døgns sementfasthet er økt fra 52 til 55 MPa.

– Dette vil gjøre det mulig for mange betongprodusenter å kunne øke v/c-forholdet i enkelte betongkvaliteter og dermed oppnå lavere sementforbruk. Tidligfastheten vil kunne bli noe redusert, mens øvrige bruksegenskaper vil være tilnærmet uforandret, sier markedsdirektøren.

Bestandighets- og støpelighetsegenskaper til den nye sementen skal være tilsvarende som for den gamle. Den nye sementen er av typen CEM II/B-M.

– Denne typen var det ikke regler for i den tidligere standarden NS-EN 206-1:2000+NA:2007. Produktet har derfor gjennomgått en kvalifiseringsprøving og er godkjent av Kontrollrådet. Den eneste endringen i bruksbetingelsene i fra den gamle standardsement FA er at største masseforhold i bestandighetsklasse M60 er redusert fra 0,60 til 0,59. Da den nye NS-EN 206:2013 + NA:2014 kom, ble største masseforhold i bestandighetsklasse M60 endret til 0,55 for den gamle standardsement FA og 0,54 for den nye standardsement FA, utdyper Overrein.

Norcem vil begynne å produsere og levere den nye semneten fra midten av april.