Norcem fornøyd med regjeringens karbonfangst-støtte

Norcem og HeidelbergCement skriver i en melding at de er meget tilfreds med regjeringens forslag om å støtte bygging av karbonfangstanlegg i Brevik, og tror prosjektet vil ha store ringvirkninger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Per Brevik, direktør for bærekraft i HeidelbergCement Northern Europe, Norcems tyske eierselskap, sier i en pressemelding at de er svært glad for med at regjeringen foreslår å støtte bygging av karbonfangsanlegg ved Norcem Brevik.

- Dette er en historisk dag i Brevik.fabrikkens over 100 år lange historie. Vi har jobbet med prosjektet siden de første skrivebordsøvelsene i 2005. De siste 10 årene har vi samarbeidet tett med det norske virkemiddelapparatet og ikke minst våre gode partnere, og vi er stolte over at vi nå ser ut til å komme helt til mål. Nå ser vi frem til beslutning i Stortinget: Deretter en utfordrende byggeperiode for selve anlegget, og ikke minst til å kunne sette pilotanlegget for sementindustrien i drift våren 2024, sier han i medingen.

Giv Brantenberg, General Manager i HeidelbergCement Northern Europe og styreformann i Norcem, er også fornøyd med regjeringens beslutning.
- HeidelbergCements målsetning er å bidra til oppfyllelse av Parisavtalen, og etablering av verdens første fullskala karbonfangstanlegg i sementindustrien vil være et stort skritt i den retning for konsernet og industrien. Videre vil det være til inspirasjon også for annen prosessindustri, sier han.

Prosjektet er kostnadsestimert til vel 3,3 milliarder kroner. Anlegget vil kunne fange 400.000 tonn CO 2, hvilket tilsvarer utslippene fra om lag 200 000 fossildrevne personbiler årlig. Karbonfangst er trukket fram som den mest modne og realistiske løsningen både på kort og lenger sikt for å redusere sementindustriens karbonavtrykk som utgjør 5-8 prosent av verdens årlige CO2-utslipp.

- Vi er selvsagt klar over industriens samlede CO2-utslipp, og derfor er det så viktig for oss å komme i gang med dette banebrytende prosjektet. Sement er hovedingrediensen i betong, som er verdens mest benyttede byggemateriale. Å bidra til utvikling og bygging av et bærekraftig samfunn med mindre klimapåvirkning enn i dag er et av de store fokusområdene for betongindustrien. Innad i konsernet er dette et «fyrtårnprosjekt», og som en av verdens største sement- og betongprodusenter, har vi mulighet til å drive utviklingen videre.

- Et helt avgjørende element for en slik teknologispredning er imidlertid etableringen av infrastruktursystemet «Northern Lights» som Norge nå utvikler, sier Brevik.