Nor Tekstil

DCIM\100MEDIA\DJI_0008.JPG

Stadig flere bedrifter med store arealbehov flytter til industriområdet på Berger i Skedsmo. Siste tilskudd er et av Norges mest effektive hotellvaskerier, som nettopp er overlevert til Fabritius Gruppen fra totalentreprenør A Bygg.

Fakta

Sted: Berger på Skedsmokorset

Prosjekttype: Kombinasjonsbygg

Bruttoareal: 13.500 kvadratmeter

Byggherre: Fabritius Gruppen

Byggherrerepresentant: OBA

Totalentreprenør: A Bygg

Kontraktssum eks. mva.: 130 millioner kroner

Arkitekt og LARK: Astrup & Hellern

Interiørarkitekt: Soldesign

Rådgivere: BIM-koordinator: Pro Consult l RIB betong: WSP Engineering l Teknisk rådgiver: Stenor l Teknisk koordinator: Arkel l HMS-rådgiver: Sohlberg & Toftenes l RIG: Boro-Bygg l RIVA: ÅF Engineering l RIE og utførende: Arkel Romerike l RIBR: Firefly l Innmåling: Oslo Oppmåling

Underentreprenører og leverandører: Graving og plasstøpt betong: Walan Maskin l Rør: Bio VVS l Gartner: Akershusgartneren l Maskinleveranse: Jensen Norge l Stålbygg: Metacon l Sprinkler: Aqua Tech l Ventilasjon: Solland l Heis: Myhre Heis l Sandwichfasader: Straye Bygg og Anlegg l Taktekking: Protan Entreprenør l Gulvstøp: Linotol l Vinduer og glassfasade: Sagstuen l Kantinekjøkken: Metos l Innvendige glassfelt: Noractor l Plassbygde Innv. trapper: Scandicon Byggeteknikk l Gulvbelegg, flytavretting og malerarbeider: ATG l Brannsikring og montasje av stål- og tredører: Christiania Brannteknikk l Kaffebar og AV-vegger: Faginnredning l Flisarbeider: SH Bygg

A Bygg har gjennom årene opparbeidet verdifull kompetanse på store lager-, kontor- og logi-stikkbygg, de fleste av dem for Fabritius Gruppen.

– A Bygg har bygget nesten alt for Fabritius Gruppen, unntaket er der A Bygg ikke har hatt kapasitet, sier Egil Naumann i Oslo ByggeAdministrasjon AS, som er Fabritius´ byggherreombud også for dette prosjektet. Nå på nyåret ble samarbeidet mellom eiendoms-utvikleren og entreprenøren ytterligere styrket; Fabritius Gruppen gikk inn på eiersiden og er nå heleier av A Bygg.

Nor Tekstil vil ta i bruk 8.200 kvadratmeter av de i alt 13.800 kvadratmeterne som logistikkbygget består av. Tomta er på vel 31 mål, er nærmeste nabo til Onninen i sør og grenser til boligbebyggelsen i vest og nord.

Det nye vaskeriet har en kapasitet på 50 tonn tørt tøy på ett skift. Selv om hygienekravet ikke er på nivå med arealer bygget for matproduksjon, eller for et vaskeri beregnet for helse-institusjoner, er kravene allikevel strenge. Skitne sengesett og håndklær ankommer uren sone, dumpes i enorme vaskemaskiner, løftes opp på tørkeloft med 16 tørketromler, før det sendes på rullebånd til ren sone der det brettes, strykes og pakkes.

Selv trallene som blir brukt til frakt av skittentøy inn, blir grundig rengjort i maskiner før de benyttes til det rene tøyet å vei ut.

Glasoporfylling

Prosjektleder for A Bygg, Tor Moltzau, forteller at det var store utfordringene knyttet til grunnforholdene.

– Vi har hatt tre grunnrapporter og alle har hatt noe ulik konklusjon. Det ble kjørt bort 50.000 kubikkmeter med masse, som ble delvis erstattet med en Glasoporfylling på 15.000 kubikkmeter på deler av tomta mot sørvest der det var leire og gammel fyllmasse.

Mye av anleggets tekniske infrastruktur ligger ikke bare i gulv-ene inne i bygget, men også under bakken ute; vannrør som går inn i tanker, gassanlegg og gjenvinning av varme.

– At det var opptil tre meters dybde med Glasopor, gjorde at vi måtte jobbe seksjonsvis og bruke beltemaskiner. Ellers kunne Glasoporen ha blitt knust og med det komprimert med opptil 25 prosent. Planen var at vi skulle begynne i sørvest og gå nordover. På grunn av at grunnforholdene var verst i sør, begynte vi på midten der problemet var minst. Det tok derfor tid, opplyser Moltzau.

– Jo, grunnforholdene tok tid og kostet mye penger. Det at vi ikke kunne jobbe på samme måte som på en steinfylling, var vi nok ikke forberedt på, og vi så ikke helt rekkevidden da det ble bestemt. I tillegg fikk vi et rekkefølgekrav om å bygge en ny veg og en rundkjøring i vest for fylkeskommunen, påpeker Naumann.

Under selve takkonstruksjonen er det etablert et fagverk i stål dimensjonert for å ta laster som skal henges og transporteres i taket. Store deler av vaskeriets interne logistikk foregår nettopp i rullebånd over gulvnivå.

Nor Tekstil setter i gang prøvedriften i løpet av april, og planlegger å ha full drift fra juni. A Byggs overlevering var 3.4. I desember i fjor var vegger og tak på plass, gulvet støpt og belegget med epoxy var lagt. Men fra begynnelsen av desember måtte vasketeknisk utstyr og maskiner også inn i bygget for at den tidkrevende monteringen skulle komme i gang. Da hadde A Bygg også koordinert planleggingen av oppstikk og rørføringer i gulvet. På det mest hektiske i februar, var det 200 mann på byggeplassen.

– Det var krevende, men nødvendig å la de to prosessene gå parallelt, sier Naumann. – Nor Tekstil har en maskinpark til over 100 millioner kroner som måtte inn på det tidspunktet, sier han.


50 tonn tøy – på ett skift

Jensen Maskin har levert den vasketekniske maskinparken og er ansvarlig for all installasjon, under oppsyn av On Site Manager Frank Aune.

– Til sammen har det ankommet over 70 vogntog med utstyr som skal inn i anlegget. Vi har levert mange anlegg i Norge, men dette er nok det mest effektive og skal kunne håndtere 50 tonn skittentøy på ett skift. A Bygg og vi hadde to komplekse prosesser som gikk samtidig, men det ble løst i en god dialog, og fremdriftsmessig er vi der vi skal være, sier Aune.

Morten Bodding, driftssjef hos Nor Tekstil på Berger, gleder seg sammen med de cirka 60 ansatte til å flytte inn i nye, store lokaler med mye dagslys. – Dette vaskeriet er skikkelig hi-tech, og blir med sin moderne automatikk et av Europas mest avanserte hotellvaskerier. Det er vi helt avhengige av for å kunne overleve i en prispresset bransje, understreker han.

Kontordelen mot sør ligger på plan 2 og har foruten kantine med gjennomgående gasspeis og et påkostet showrom. Her er det også satt inn store glassfelt ut mot produksjonslokalene.

– Med unntaket av asfaltering som ikke kan bli gjort nå med en streng vinter, kommer vi mål. Nor Tekstil kan ta i bruk de areal-ene som var lovet. Det var ikke gitt med tanke på de krevende grunnforholdene vi støtte, og med den fremdriften vi på ett tidspunkt hadde, oppsummerer Moltzau.

Egil Naumann i OBA forteller at det er 5.500 kvadratmeter i bygget som ennå ikke er leid ut. – Men det er et attraktivt område. Vi har derfor mange interessenter, og er i ferd med å inngå kontrakter nå, bekrefter han.