NorDan kjøper vindusfabrikk

NorDan AS har i dag gjennom sitt heleide datterselskap NorDan Sverige AB undertegnet avtale om kjøp av Kvillsfors Fönster AB.

Kvillsfors Fönster AB er etablert i 1925 og har en sterk posisjon og merkenavn i Sverige. Kvillsfors Fönster har unike produktløsninger som utvider og kompletterer Nordans totale produktsortiment. Selskapet omsetter i dag for ca. 100 millioner SEK og har 75 årsverk.

NorDan AS har tidligere kjøpt BorDörren AB og TanumsFönster AB og får en omsetning i Sverige på ca. 500 millioner svenske kroner i 2011. NorDan har en ledende posisjon i Sverige innen lavenergi bygg med NTech Passiv 0,7 og blir med oppkjøpet den 3. største aktøren i det svenske marked på vinduer og dører. NorDan vil med dette forsterke posisjonen innenfor større byggeprosjekt i Norge og Sverige og være en aktuell samarbeidspartner for de store nordiske aktørene.

NorDan AS er Norges største vindusfabrikk med en markedsandel på ca. 25 %, og har fire fabrikker i Norge, tre i Sverige en i Polen. Konsernet forventer en omsetning på ca.1,5 mrd NOK i 2011 og har ca. 1250 ansatte.