NorDan ekspanderer i Storbritannia

1. januar overtok NorDan to nye bedrifter i Storbritannia, Aberdeen Window and Door Systems i Skottland og Samson Windows i England.

AWDS har ifølge NorDan vært en mangeårig samarbeidspartner. Selskapet har de siste årene hatt en kraftig vekst, og budsjettert omsetning for 2007 er 14 millioner pund (cirka 170 millioner kroner). NorDan har vært hovedleverandør til selskapet siden 1982. Det skotske selskapet har ikke bare brukt NorDan som leverandør, men nå ligger det an til en betydelig leveranseøkning fra Moi-selskapets fabrikker i Sverige og Polen. AWDS tidligere eier Syd Birnie blir nå daglig leder for hele NorDans virksomhet i Storbritannia, og om et års tid skal alle NorDans britiske selskaper samles i ett. Hovedmålet er å styrke NorDans posisjon i det skotske markedet, og å hente ut fordelene som ligger i å ha full kontroll med distribusjonen. Nordan vil med dette styrke sin posisjon betydelig som markedsleder i Skottland, skriver konsernsjef Tore Rasmussen i NorDan i en pressemelding. I tillegg til AWDS har NorDan kjøpt opp det engelske selskapet Samson Windows. Dette er et salgsselskap lokalisert i Ipswich, som har 14 ansatte og en årsomsetning på mellom fire og fem millioner pund. Dette selskapet har vært svenskeid, og har frem til nå hovedsakelig solgt svenske vinduer. NorDan håper oppkjøpet vil gi selskapet et oppsving på det engelske markedet, hvor de har en betydelig svakere markedsposisjon enn i Skottland. Samlet omsetning for NorDans britiske virksomhet ventes i år å komme opp i cirka 420 millioner kroner fordelt på fem salgskontorer. Dette utgjør cirka 27 prosent av NorDan-konsernets budsjett for 2007.