Nok et år med høyt handelsoverskudd

I 2006 ble det eksportert varer for til sammen 772,5 milliarder kroner, en økning på 112,3 milliarder, eller 17 prosent, fra 2005, melder SSB.

Med en vareimport på 404,6 milliarder gir dette et handelsoverskudd på 367,9 milliarder kroner, 58,7 milliarder høyere enn for 2005. De foreløpige tall for utenrikshandel med varer, unntatt skip og plattformer for 2006, viser at både importen, eksporten og handelsoverskuddet er de høyest hittil registrerte. I desember 2006 ble det eksportert varer for 61,0 milliarder og importert for 34,5 milliarder kroner. Handelsoverskuddet i desember ble dermed på 26,5 milliarder kroner, en nedgang på 18,2 prosent fra desember året før. Dette skyldes i første rekke høy import og redusert eksport av olje og gass i desember.