Norsk Byggtjeneste og administrerende direktør Halvard Gavelstad er fornøyd med årets oppslutning rundt NOBB-konferansen. Flere nye digitale tjenester blir lansert under konferansen.

NOBB-konferansen: - Digitaliser eller dø

- De som ikke klarer å omstille seg vil dø,  sa Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste under åpningen av NOBB-konferansen.

NOBB

NOBB (Norsk byggevarebase) er byggenæringens største varedatabase for vareinformasjon.

Torsdag inviterte Norsk Byggtjeneste til NOBB-konferansen under Bygg Reis Deg-messen på Lillestrøm.

Årets knagg for konferansen er hvordan den tradisjonelle verdikjeden utfordres av det digitale.

- Hvis norsk byggenæring ikke følger med timen, så kan vi bli møtt av internasjonale aktører som tar en viktig posisjon som næringen selv kunne tatt, sier administrerende direktør Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste til Byggeindustrien.

Må bygge verdikjeden

Internasjonalisering og stadig hardere konkurranse fra utlandet, vil bli en stadig større utfordring for store deler av byggenæringen i årene fremover.

For å vinne frem i konkurransen, mener Gavelstad den norske næringen må bygge opp en effektiv verdikjede. Og da ett av hovedstikkordene digitalisering.

- Jeg tror ikke prisen på de enkelte elementene vil være avgjørende for hvem som vinner, det er i verdikjeden man kan ta opp konkurransen. Den som har de mest effektive verdikjedene vinner, sier Gavelstad.

Han mener mye av grunnlaget er på plass allerede, men at mange andre næringer er kommet mye lenger enn byggenæringen på digitaliseringsområdet.

- Vi har kunnskapen og kompetansen som trengs, vi har de dyktige folkene, nå er det snakk om ledelse og organisering for å få til det til det trykket som jeg er overbevist om at norsk byggenæring har inne, sier Gavelstad.

Navet

Han er overbevist om at Norsk Byggtjeneste har de digitale verktøyene som skal til for at de skal være navet i den norske verdikjeden.

Under NOBB-konferansen lanserte de flere nye programmer og applikasjoner som skal bidra til å gjøre hele verdikjeden i byggenæringen mer effektiv.

- Du må ha en digital linje gjennom hele kjeden, det er den posisjonen vi skal ta, sier Gavelstad.

- Vi har utviklet et nytt program som er rettet mot vareinformasjon og kostnader knyttet til transport- og fraktberegning. Her tar vi i bruk grunndataene i Norsk byggevarebase (NOBB) til å beregne fraktkostnader mellom leverandør og handelskjede og videre ut til byggeplass. Alt er digitalisert, slik at du får en effektiv beregning av fraktkostnadene, sier han. 

Byggtjenesteportal

Det andre de har gjort er å bygge opp Byggtjensteportalen, som inneholder alt regelverk til bruk i en byggeprosess, med ny innpakning og nye funksjoner.

- Dette bidrar til den aktive markedsorienteringen som vi legger vekt på. Vi skal bli tydeligere og mer effektive, noe som går rett inn i det store bildet rundt effektivisering av næringen, sier Gavelstad.

TV-profilen Einar Tørnquist var konferansier under årets NOBB-konferanse.