Illustrasjon: Mad arkitekter

NLA Høgskolen i Bergen inngår avtale med IT-selskap - sikter mot heldigitalt campus

NLA Høgskolen i Bergen skal inn i nye lokaler og har inngått en avtale med IT-selskapet Atea med mål om utvikle et heldigitalt campus.

I 2023 skal NLA Høgskolen flytte inn i NRKs tidligere lokaler i Kanalveien 90 i Bergen. Før den tid skal bygningsmassen gjennom en total rehabilitering.

NLA Høgskolen og IT-selskapet Atea har nylig signert en omfattende samarbeidsavtale i forbindelse prosjektet.

Ifølge en pressemelding er målet med avtalen å bygge et «attraktivt og heldigitalt studiested som er fleksibelt, fremtidsrettet og bærekraftig».

‒ Jeg har ikke hørt om noe annet byggeprosjekt i Norge der IT tar en så stor rolle i en tidlig fase av prosjektet. Dette vil gi NLA Høgskolen langt større muligheter til å integrere teknologi i bygget og finne de beste digitale løsningene for brukerne, sier leder for Digital Byggutvikling i Atea, Kristoffer Hopsdal i en kommentar.

‒ Våre nye areal skal stimulere og inspirere til læring, forskning, formidling og nyskaping. Vi vet at bygg og rom har innvirkning på læringsformer og samhandlingsmønstre og er viktige virkemiddel for å skape godt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte. Teknologiutviklingen legger til rette for utprøving og bruk av nye undervisningsformer, spesielt med tanke på samvirket mellom fysiske og digitale løsninger, sier rektor Sigbjørn Sødal, ved NLA Høgskolen i pressemeldingen.