Njord-kontrakt til Vetco Aibel

Hydro tildelte tirsdag en kontrakt til Vetco Aibel AS for bygging av to moduler og modifikasjonsarbeid på Njord A-plattformen i Norskehavet.

Kontrakten har en verdi på omkring 185 millioner kroner. Kontrakten omfatter ingeniørtjenester, anskaffelse og modifikasjonsarbeid på Njord A, som skal eksportere gass fra og med oktober 2007 via Åsgard transportsystem. Kontrakten omfatter blant annet bygging av en TEG regenereringsmodul, en dehydreringsmodul, samt installasjon av en gass-målestasjon. Njord ligger 130 kilometer nordvest for Kristiansund på 330 meters vanndyp. Feltet er bygd ut med en halvt nedsenkbar, flytende produksjonsplatform, Njord A, og oljen blir skipet fra et tilliggende lagringsfartøy, Njord B.