Leder for NITO Studentene, Steinar Pedersen.

NITO Studentene: - Utstyrsbevilgningen er en dråpe i havet

Ingeniør- og sykepleierutdanningene får 30 millioner årlig til utstyr over statsbudsjettet for 2015. - Dette er langt fra nok, mener NITO Studentene.

NITO har fått tall fra fire av 16 dekaner for teknologiutdanninger, og bare hos disse fire opplyser de at de mangler det 78 millioner kroner til utstyr.

- Godt utstyr er helt sentralt for å sørge for at ingeniørstudentene gjennomfører utdanningen, og vi er glade for at Regjeringen prioriterer utstyr. Vi skulle imidlertid ønsket oss en langt større satsing og en mer forutsigbar finansiering, sier Steinar Pedersen, leder for NITO Studentene i en pressemelding. 

Ifølge Pedersen er oppdatert og relevant laboratorieutstyr en forutsetning for at universiteter og høyskoler skal kunne tilby ingeniørutdanning av høy kvalitet og gi Norge nok ingeniører.

- Vi forventer at midlene til utstyr blir fordelt på bakgrunn av institusjonenes behov og ikke etter hvor mange studenter de har, sier Pedersen.

Tall fra NITOs studentundersøkelse viser at en av fem studenter mangler utstyr som er nødvendig for utdanningene. Forutsigbar finansiering er noe NITO og NITO Studentene har kjempet for lenge.

- Det vil føre til en mer oppdatert utdanning, bedre oppfølging og mer veiledning av studentene, noe som igjen kan bidra til å redusere frafallet og øke gjennomføringsgraden i utdanningene, heter det i meldingen.

Regjeringen sier også at de vil beholde ingeniørutdanningene i finansieringskategori E, noe Pedersen mener er svært skuffende.

- Ingeniørutdanningene anses av Regjeringen for å være blant de nest billigste utdanningene i Norge. Det sier seg selv at en utdanning med store behov for utstyr og infrastruktur koster mer å drive enn det de får midler til i dag. Dagens finansiering henger ikke sammen med Stortingets og regjeringens ambisjoner om en utdanning av høy internasjonal kvalitet.