- De regionale vitensenterne er et viktig tilbud for både elever og lærere i den norske skolen, men senterne skal også være et tilbud for allmennheten, sier Trond Markussen, president i NITO.

NITO støtter Vitensenteret DuVerden

NITO Telemark støtter realfagssatsingen i Telemark og gir kr. 100 000.- til Vitensenteret DuVerden.

- De regionale vitensenterne er et viktig tilbud for både elever og lærere i den norske skolen, men senterne skal også være et tilbud for allmennheten. Fremtidens behov for ingeniører og teknologer er stort. Å styrke interessen for teknologi- og realfagene er derfor en prioritert oppgave for NITO, og gjennom samarbeidsavtalen mellom NITO og Foreningen Norske Vitensentre er det lagt vekt på å legge til rette for samarbeid både lokalt og sentralt. At NITO Telemark støtter opp opp DuVerden i Porsgrunn er derfor flott, sier Trond Markussen, president i NITO.

Torsdag 18. september kl. 17.00 vil NITO Telemark, i forbindelse med et familiearrangement for NITO-medlemmer, formelt overrekke en gavesjekk på kr. 100 000.- til Vitensenteret DuVerden i Porsgrunn.

DuVerden har brukt midlene fra NITO til en Plasma Globe som besøkende på senteret får glede av å oppleve. Gaven inngår som en del av samarbeidsavtalen NITO Telemark har inngått med DuVerden. I avtalen er det også lagt vekt på at NITO skal få delta i den videre utviklingen av senteret. Noe NITO er opptatt av.

- Som den største organisasjonen for ingeniører og teknologer i Norge har vi naturlig nok innspill relatert til arbeids- og næringslivets behov i Telemark , sier styreleder Tore Borlaug i NITO Telemark, og begrunner for øvrig støtten til DuVerden slik:

- Det er viktig å øke kvaliteten i opplæringen i teknologi- og realfagene, slik at trygge og engasjerte lærerkrefter kan bidra til at vi får enda flere nysgjerrige og motiverte barn og unge til å jobbe aktivt med realfagene.

- I tillegg er det selvsagt et poeng at arrangementer og aktiviteter på vitensenteret vil bidra til økt interesse for realfag- og teknologi både i skole- og fritiden, og gjennom dette øke rekruttering til ingeniør- og teknologiutdanninger. Over 100 påmeldte til familiearrangementet vår 18. september viser interessen for senteret på en flott måte, sier Borlaug.