NITO og Standard Norge inngår samarbeidsavtale

17. oktober inngikk Standard Norge og NITO en samarbeidsavtale som skal styrke samarbeidet mellom de to organisasjonene og fremme kunnskap om og bruk av standarder blant NITOs medlemmer.

Generalsekretær i NITO, Steinar Sørlie, og konstituert administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, underskrev avtalen.

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med om lag 75.000 medlemmer (pr. 1. april 2014).

NITO er opptatt av å styrke medlemmenes faglige tilhørighet og nettverk. Avtalen skal sørge for at NITOs ansatte og medlemmer er orientert om nye og pågående standardiseringsprosjekter i Standard Norge. Dette vil gi NITO bedre mulighet til å samordne, prioritere og delta aktivt i arbeid som er av spesiell interesse for medlemmene. Samtidig kan Standard Norge i større grad ta hensyn til NITOs behov og ønsker i sine langsiktige prioriteringer.