Nilsen selger halvparten i BWG

Lars Nilsen har solgt halvparten av aksjene han eier i BWG Homes, men nedsalget får ingen konsekvenser for Nilsens rolle i boligbyggeren.

Det store aksjesalget har en verdi på rundt 360 millioner kroner. Odin Forvaltning melder at de har kjøpt 2,67 millioner av de rundt 16 millioner aksjene Nilsen har solgt.

Lani Industrier AS, Lani Development AS og Lagulise AS (heretter Lani) har i dag, gjennom Arctic Securities ASA ("ARCTIC") og SEB Enskilda AS, solgt

16 000 000 aksjer i BWG Homes ASA (BWG).

Salgskursen var NOK 22,50 pr. aksje. Selgers beholdning av aksjer i BWG etter salget er totalt 15 958 000 aksjer.

Lani er fortsatt selskapets største aksjonær og kontrollerer etter overnevnte salg 16,24 % av aksjene i BWG. Investeringen i BWG har vært og vil fortsatt være den viktigste posisjonen for Lani.

Bakgrunnen for salget begrunnes som følger:

- Lani er et privat investeringsselskap og har et ønske om å balansere og diversifisere sin porteføljeeksponering. Vi har tro på at BWG vil fortsette å utmerke seg og skape verdier for sine eiere, samt at selskapet er i starten på en positiv syklus. Med denne bakgrunn føler vi tidspunktet er riktig med hensyn til at nye aksjonærer skal få en positiv reise. Vi tror også det vil være en fordel for BWG at det nå blir en bredere aksjonærbase med forventet økt likviditet i aksjen samtidig som Lani fortsatt vil være største aksjonær.

Det presiseres i dette ikke har noe innvirkning på Lars Nilsen sin rolle i BWG.