Harald Vaagaasar Nikolaisen

Nikolaisen: Tre ting avgjørende for Statsbyggs fremtid

Statsbygg-sjef Harald Vaagaasar Nikolaisen dro i sin tale på Statsbyggs 200-årsjubilumsfeiring frem tre sentrale aspekter som vil prege utbyggeren i tiden fremover.

Nikolaisen så både bakover på Statsbyggs lange og rike historie, men var enda mer opptatt av å belyse hva Statsbygg skal være i årene fremover.

- Det er tre ting som vil prege Statsbyggs nære og fjerne fremtid, og dette er digitalisering, klima og krav til effektivisering. Det er utviklingstrekk vil må tilpasse oss til, slo Nikolaisen fast foran en fullsatt sal på Oslo Kongressenter.

Han pekte samtidig på at Statsbygg har lagt vekt på å ta i bruk nye teknologi i lengre tid.

– Men endringene skjer raskere enn før, og dette er utviklingstrekk vi skal jobbe enda mer med. Vi vil få en annen informasjonsflyt og verdikjede og markedet og leverandørsammensetningen vil se helt annerledes ut om fem år enn nå. Vi må endre vår egen organisasjon, og disse utviklingstrekkene er dårlig nytt for de som ikke liker omstilling, la Nikolaisen til.

Samtidig pekte han på at man vet at bygninger står for 30 prosent av verdens klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energiforbruk globalt.

- Dette er vår bransje, og noe som vi må gjøre noe med. Samtidig står 30 prosent av kontorene ledig til enhver tid i Europa, noe som også gir spennende muligheter. Det handler rett og slett om å bygge mindre og samtidig byggene smartere, sa Nikolaisen.

Han mener også at Statsbygg om få år er en strømleverandør.

- Vi kommer til å produsere mer energi enn vi bruker, og vi kommer til å få betalt for det, slo han fast.

Han pekte også på viktigheten av effektiviseringsarbeidet vi har i samfunnet som helhet.

- Samfunnet får større utgifter og mindre inntekter. Vi må endre måten vi bygger og drifter på - dette innebærer blant annet bruk av mindre areal og mer sambruk. Dessuten må vi bruke ny teknologi for å sikre en mer effektiv drift av byggene våre. Vi ser store muligheter for effektivisering, ikke minst under utvikling av det nye regjeringskvartalet, utdypet han.