Statsbyggs administrerende direktør Harald V. Nikolaisen er leder for styringsgruppa i HMS-charteret for byggenæringen. Her under onsdagens frokostmøte der Nikolaisen møtte leverandørene i byggenæringen.

Nikolaisen om «gravemaskin-løftet»: - En fillesak helt til det går galt

Leder for styringsgruppa i HMS-charteret for byggenæringen, Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen, mener bildet av arbeiderne som bruker en gravemaskin som lift illustrerer hvilke HMS-utfordringer byggenæringen har.

HMS-charteret i byggenæringen

18. juni undertegnet myndigheter, byggherrer, prosjekterende og utførende et HMS-charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Statsbyggs administrerende direktør, Harald V. Nikolaisen, ble satt til å lede styringsgruppa, som skal sette charteret ut i handling.

På Facebook har debatten rast etter Byggeindustrien mandag publiserte saken om Infratek-arbeiderne som tok i bruk en gravemaskin som lift for å utføre arbeider i 2-3 meters høyde.

Mens noen tar avstand fra måten gravemaskinen blir brukt på, er andre mer harselerende i tonen:

«Bruke den som lift? 2m opp i lufta... Bruke den som gardintrapp har vel passa like godt», skriver en person.

«Er vel ikke så veldig farlig detta…», melder en annen.

«Glad jeg aldri har vært så gæer’n», skriver en tredje.

«Ser itte helt problemet.. vørti gjort verre ting», er meldingen fra en fjerde person, mens en kort og godt sier:

«La menn være menn. :-)»

Gravemaskin-løftet har blitt diskutert på Facebook. Ikke alle mener bruken av gravemaskinen som lift, er like problematisk.

- Illustrerer utfordringene

Statsbygg-sjef og leder i styringsgruppa for byggenæringens felles HMS-charter, Harald V. Nikolaisen, mener både selve gravemaskin-hendelsen og Facebook-diskusjonen i etterkant illustrerer noen av de utfordringene byggenæringen har på HMS-siden.

– Dersom man skal få bort dødsulykkene i vår næring, så kan man ikke bruke gravemaskinen de gangene det går bra, og så si at det var feil den gangen noen dør, sier Harald V. Nikolaisen.

– Noen mener det er en fillesak?

– Det er en fillesak helt til det går galt, sier han.

– Endringene må komme ovenfra

Nikolaisen mener slike hendelser ofte munner ut i dårlige holdninger og manglende kompetanse og mener endringene for å få til skadefri bygge- og anleggsbransje må komme fra toppen.

– Det begynner ofte med at en leder på byggeplassen har sett noe, men ikke gjort noe med det. Enten fordi man ikke orket, eller fordi man tenkte at det ikke var så farlig.

– Signaliserer ledelsen en slik holdning, kan man like gjerne stille seg opp med en megafon og si at man bryr seg katta om helse, miljø og sikkerhet så lenge det går bra, sier Nikolaisen.

Entreprenøren tok grep

I gravemaskin-eksempelet fra Oslo, tok ledelsen hos entreprenøren umiddelbart grep etter at Byggeindustrien gjorde dem oppmerksom på saken mandag.

– Generelt har Infratek de siste årene strammet grepet rundt uakseptable risikoforhold, og vi ser svært alvorlig på denne hendelsen, skrev kommunikasjonssjef Espen Mathisen i Infratek til Byggeindustrien.

Samtidig la Mathisen til at de involverte umiddelbart ville bli innkalt til møte med sikkerhetsledere og konsernsjefen i selskapet. Bildet av hendelsen vil også bli sendt ut og omtalt til alle selskapets avdelinger i Norden.

– Så snart de bakenforliggende årsakene er funnet, vil tiltak iverksettes for å hindre gjentagelse. Hendelsen vil deretter bli formidlet internt til alle avdelinger i hele Norden for erfaringsoverføring, noe som Infratek har positiv erfaring med, skrev Mathisen.

Null-toleranse

En slik null-toleranse når risikofylt adferd på arbeidsplassen blir oppdaget, mener Nikolaisen er svært viktig.

– En ting er å ha et HMS-charter, fine statements og prosedyrer på plass, en annen ting er å få resultater ute i praksis. Da må vi stoppe opp og si i fra når vi ser uønskede hendelser.

– Ser du på de selskapene som er mest ekstreme på sikkerhet, som for eksempel Shell, så får du ikke servert så mye som en kaffe i kantina uten lokk. Når du går i gangene, så holder du i håndtaket fordi det er det du skal gjøre på plattformer og prosessanlegg. Dit må vi komme i byggenæringen også, vi må bort fra at hver enkelt kan utøve et personlig skjønn, sier Harald V. Nikolaisen. 

Slik så det ut utenfor Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo da arbeiderne tok i bruk gravemaskinen som "lift".