Ni skogområder i Oslomarka vernes

Ni naturrervater eller 0,8 prosent av Oslomarka ble i statsråd fredag besluttet vernet.

For å sikre fortsatt aktiv bruk av områdene åpner vernebestemmelsene for at idrett og friluftsliv, for eksempel orientering og skirenn, kan gjennomføres uten krav til søknad.

– Jeg er fornøyd med at vi nå kan verne viktige områder for naturmangfold og samtidig bidra til at områdene fortsatt kan brukes aktivt til idrett og friluftsliv. Fortsatt bruk av områdene kan skje på en ubyråkratisk måte uten tidkrevende søknader, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) i pressemelding.

Vernevedtaket omfatter cirka 14,4 kvadratkilometer med nytt naturreservatareal, av det er 12,4 kvadratkilometer er produktiv skog. Områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern. Det innebærer at grunneierne selv har tilbudt områdene for vern, mot erstatning.