Ni døde i ulykker i bygg og anlegg

31 personer døde i arbeidsulykker i 2006. Dette er det laveste tallet vi noensinne har registrert, men fremdeles er tallet dessverre alt for høyt. Som tidligere er særlig bygg og anlegg spesielt utsatt, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Ni personer innen bygg og anlegg omkom i fjor. I 2005 døde 11 personer innen bygg og anlegg. Til sammenligning var det 48 som døde i arbeidsulykker i Norge i 2005, heter det i en melding fra Arbeidstilsynet. Ett av Arbeidstilsynets satsingsområder er å arbeide for reduksjon av antall arbeidsulykker. Vi jobber nå med å utvikle bedre metoder for å forebygge arbeidsulykker ved økt innsats på gransking om årsakssammenhenger, sier direktøren i Arbeidstilsynet. Det er kun menn som er omkommet i arbeidsulykkene. Tallene forteller også at åtte av de døde er utenlandske statsborgere. Grunnen til dette er at utenlandsk arbeidskraft generelt jobber i bransjer med stor ulykkesrisiko, som for eksempel bygg, anlegg og verftsindustrien, forteller Finboe Svendsen. Dødsulykkene fordeler seg ganske tradisjonelt med hensyn til bransjer og hvilke typer hendelser som skjer. Ni personer døde innenfor bygg- og anleggsvirksomhet, fem i tjenesteyting og utleievirksomhet (derav tre personer i en og samme ulykke), fire i jord og skogbruk, fire i industrien og tre innen transport. Det er åtte fallulykker, fire er klemt/fanget, fire døde på grunn av støt/treff av gjenstand, ti personer kommer i kategorien annet, derav tre på grunn av oksygenmangel og fire i trafikken. Fordeling mellom regionene: Oslo: 3 personer Nord- Norge: 3 personer Akershus og Østfold: 4 personer Vestlandet: 4 personer Indre Østland: 5 personer Sør-Norge: 6 personer Midt-Norge 6 personer I en ulykke omkom tre personer på grunn av oksygenmangel i en tank, og to personer omkom i en trafikkulykke. I tillegg til arbeidsulykker med døden til følge, har vi også registrert flere som er omkommet, men som ikke skal inngå i statistikken. Det gjelder tre pensjonister, ett barn, to personer som var på besøk på en byggeplass og en person som døde på grunn av medisinske årsaker mens han var på jobb.