Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NHO: Viktige skritt for jobbskaping og klimaomstilling

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener statsbudsjettet for 2021 vil bidra til langsiktig jobbskaping, verdiskaping og klimaomstilling, men understreker at krisen i bedriftene ikke er over. - Det trengs krisetiltak for bedriftene også i 2021.

- I dag har regjeringen lagt frem et godt budsjett for langsiktig jobbskaping og klimaomstilling, men dette budsjettet er ikke en fasit for 2021. Jeg er helt sikker på at myndighetene tar høyde for at det trengs ytterligere krisetiltak for næringslivet også i 2021, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid til NHOs nettsider.

- Vi står midt i den verste økonomiske krisen på flere tiår. Vi må sikre at folk kommer tilbake igjen i jobb og at de har jobber i fremtiden. I NHOs veikart har vi sagt at vi skal skape 250 000 nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor innen 2030. Med den historiske satsingen på karbonfangst- og lagring, kuttet i skatt på arbeidende kapital og forsknings- og kompetanseløft kan bedriftene bidra til jobbskaping og klimaomstilling. Koronakrisen vil ikke være over ved nyttår. Det er fortsatt store utfordringer i reiseliv, luftfart og flere andre næringer, og noen ordrebaserte næringer har det verste foran seg. Derfor må regjering og Storting fortløpende vurdere ytterlige tiltak slik vi har sett i 2020. Vi må blant annet få på plass tiltak for disse ordrebaserte næringer og vi må gjøre mer for å hindre handelslekkasje til Sverige, utdyper han.
Regjeringen foreslår å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent. Rabatten ble også økt med 10 prosent tidligere i år. Det betyr at formuesskatten nå skal beregnes til 55 prosent av verdien på denne type kapital.

- Dette er et viktig tiltak. Bedriftene skulle gjerne sett at hele formuesskatten på arbeidende kapital ble fjernet, men reduksjonen av formuesskatten på arbeidende kapital er utrolig viktig for private eiere over hele landet. Når bedriftene skal komme seg gjennom krisen trenger de pengene i bedriftene, sier Almlid.

Regjeringen varslet en historisk satsting på karbonfangst- og lagring tidligere i høst. I budsjettet for 2021 er det satt av 2,7 milliarder til satsingen.

- Regjeringen må holde fast ved sin satsing på karbonfangst- og lagring gjennom budsjettprosessen. Karbonfangst- og lagring vil bli et stort norsk industrieventyr med mange arbeidsplasser, og et veiskille i norsk og europeisk klimapolitikk, sier Almlid.

Regjeringen har i første omgang varslet at de ønsker å støtte et fangstprosjekt ved sementfabrikken Norcem i Brevik. NHO ønsker en satsing som også inkluderer fangstprosjektet Fortum Oslo Varme.

- CO2-lageret har mer enn nok plass, begge fangstprosjektene vil bidra til å utvikle unik teknologi i sin bransje, og to fangstprosjekt gir en langt mer robust og tryggere satsing enn ett anlegg.

Regjeringen foreslår å innføre kontantstrømskatt for nye investeringer i vannkraft og for nye oppgraderinger i eksisterende anlegg. Dette innebærer at bedriftene kan trekke hele investeringsbeløpet fra skatten allerede i investeringsåret, heller enn å avskrive det over flere tiår.

- Dette vil gjøre det enklere og rimeligere å finansiere nye vannkraftinvesteringer, samtidig som eksisterende vannkraft betaler den samme grunnrenteskatten som før. Endringene er en god start, men løser ikke vannkraftnæringens grunnleggende skatteutfordring, sier Almlid.