NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Foto: Sindre Sverdrup Strand

NHO: Viktig reform mot arbeidslivskrim

Flytting av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten er viktig i kampen mot arbeidslivskriminalitet, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Forslaget om å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten er del av regjeringens arbeid med å modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. Høringsrunden avsluttes i dag. En del kommuner er kritiske til at de skal miste denne oppgaven. Men NHOs adm. direktør mener dette er misforstått:

- Nå er det opp til politikerne å bestemme om de ønsker å prioritere kampen mot svart arbeid. Det kan sterke kompetansemiljøer ute i regionene bidra til, med målrettede kontrollaktiviteter der risikoen for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er størst, mener Skogen Lund.

En innlemming av arbeidsgiverkontrollen i Skatteetatens øvrige kontrollaktivitet, vil gi bedre kontroller og gjøre det lettere å samhandle med andre kontrolletater og politi.

- Sammen med LO og regjeringen har NHO jobbet mye med tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Overføring av arbeidsgiverkontroll er et svært viktig tiltak i så måte, sier NHOs adm. direktør Skogen Lund.

Arbeidslivskriminalitet er en viktig grunn til reformen, men ikke den eneste, understreker NHO-direktøren:

- Dette er også en forenkling for skattyterne, i og med at de får én etat å forholde seg til, som også peker på at effektiviseringen gir en anslått innsparing på 370 millioner kroner.

- Mer kompetente og større regionale fagmiljøer vil gi styrket rettsikkerhet for skattyterne og mer likebehandling. Styrket kontrollaktivitet kan også bidra til å gjøre det lettere for den seriøse delen av næringslivet. Det bør ikke være slik at skatteinnfordring og kontroll varierer med hvilken kommune man tilhører, sier Skogen Lund.