NHO tror 140.000 vil være uten arbeid neste år

Arbeidsledigheten vil passere 100.000 i løpet av høsten, og innen utgangen av neste år vil 140.000 personer være arbeidsledige, tror NHO.

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) forventer at aktiviteten i Fastlands-Norge faller både i 2009 og 2010, men nedgangen i år ser ut til å bli betydelig sterkere enn NHO antok i fjor høst.

Til tross for regjeringens bankpakke viser NHOs undersøkelse at en av fire bedrifter har betydelige problemer med å skaffe seg kreditt til drift og investeringer. Virkningen av den ekspansive økonomiske politikken kommer senere enn regjeringen la til grunn da tiltakspakken ble presentert i vinter.

- Det skyldes at planleggingen av de offentlige investeringene tar lengre tid enn forutsatt og/eller ikke kommer i gang i samme omfang som forutsatt, skriver NHO i sin kvartalsrapport.