NHO-tro på 35.000 ledige jobber

En sysselsettingsvekst på opp mot 35.000 tror Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) kan bli en realitet innen året er omme.

Arbeidsmarkedet er klart bedre enn sitt rykte, sa seniorøkonom Einar Jakobsen da NHO presenterte sin økonomiske halvårsrapport onsdag. Tall fra Statistisk sentralbyrå i forrige uke kunne tyde på at arbeidsledigheten er høyere enn tidligere antatt. I NHO tror man det rett og slett er statistikken som ikke er god nok. Eksempelvis skal sysselsettingen i byggesektoren ifølge SSB ha gått ned med 4.000 personer fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. I en situasjon med byggeboom er det nærmest utenkelig, blir det påpekt i rapporten. Ledighet ned I rapporten tegnes det et bilde av at norsk økonomi er inne i en god utvikling, hvor lav rente og inflasjon sørger for god kjøpekraft i husholdningene og økende bedriftsinvesteringer. Pilene peker i retning av økende sysselsetting og en sterkere reduksjon i ledigheten framover. For første gang siden 1999 tror NHO at vi i år vil oppleve en oppgang i både produksjon og sysselsetting i industrinæringene. Siden den kraftige kronestyrkingen i 2002 har 20.000 arbeidsplasser forsvunnet fra norsk industri. Men nå venter industrien igjen økt sysselsetting. Særlig i verkstedindustrien råder stor optimisme. Innen enkelte næringer som bygg og anlegg meldes det om vanskeligheter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Fra minus til pluss Til grunn for de positive forventningene ligger NHOs økonomibarometer hvor 1.300 økonomisjefer og daglige ledere blant annet er spurt om hvordan de ser for seg sysselsettingsutviklingen i sin bedrift. Svarene viser at de nå regner med å ansette flere enn hva de trodde for bare et halvt år siden. I løpet av det siste halvåret er anslaget for sysselsettingsveksten oppjustert fra minus 0,3 prosent til et pluss på 1,2 prosent. NHO mener dette gir en indikasjon på at sysselsettingsveksten i år kan bli høyere enn det regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett. Totalt tror NHO på en sysselsettingsvekst i år på 1,5 prosent og på 0,75 prosent neste år. Det fører til en forventning om at arbeidsledigheten i år vil komme ned under 4 prosent mot slutten av året og videre ned til 3,75 prosent neste år.