Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix peng penger

NHO spår økonomisk vekst de kommende årene

NHOs prognoser for de neste tre årene peker mot global økonomisk vekst. Men handelskrigen mellom Kina og USA skaper usikkerhet.

Det kommer fram i det ferske økonomibarometeret, hvor NHO kommer med sine prognoser for norsk økonomi og for verdensøkonomien i perioden 2019-2021, skriver E24.

Er verdensøkonomien på vei inn i et nytt tilbakeslag i 2019? spør rapporten. Etter mange år med oppgang har de internasjonale børsene hatt store variasjoner denne høsten. Siden begynnelsen av oktober har blant annet oljeprisen falt med 30 prosent.

I tillegg har høsten vært turbulent særlig for verdens to største økonomier. USA og Kina står midt oppe i en potensielt ødeleggende handelskrig. Til tross for at utsiktene til en opptrapping av handelskrigen er en risikofaktor i anslagene, spår NHO gode prognoser, som peker i retning global vekst.

Forbedret konkurranseevne

Så langt ligger vareeksporten an til å øke i 2018. NHO anslår en økning i tradisjonell vareeksport på 2,7 prosent i år og forventer at veksten fortsetter neste år.

Det var nedgang i fastlandseksporten i perioden fra 2015 til 2017, men i 2017 tok eksporten seg opp. Det var da en kraftig vekst i eksport av petroleumsprodukter som sto for oppgangen, selv om den har vært relativt bredt basert.

Konkurranseevnen, som er veldig prisavhengig, ble forbedret i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014. Nå tror NHO at eksporten fra fastlandet kommer til øke.

Svekket krone

Eksporten vil få drahjelp av en fortsatt svak krone. Ifølge Norges Bank ville utviklingen i eksporten vært svakere uten en forbedring av konkurranseevnen.

Det påpekes at høyere offshoreinvesteringer globalt vil bidra til å styrke eksporten fra leverandørindustrien.

NHO frykter at det anstrengte forholdet mellom USA og Kina kan få negative følger for verdensøkonomien og for Norge.

– Som en liten, åpen økonomi vil det bli merkbart for oss, først og fremst gjennom svekket etterspørsel etter norske varer og tjenester fra våre handelspartnere. Det kan bety lavere eksportvekst enn anslått, skriver NHO.