NHO spår jobbvekst, men frykter krona

Norsk næringsliv venter en markert vekst i behovet for arbeidskraft framover. Samtidig fører en styrket kronekurs til frykt for ny industridød.

Næringslivets Hovedorganisasjon presenterte sine makroøkonomiske halvårsrapport tirsdag hvor det slås fast at høykonjunkturen i norsk økonomi forsterkes og holder seg lengre enn tidligere antatt. I næringslivets økonomibarometer, hvor 1.500 av NHOs medlemsbedrifter har uttalt seg om forventningene framover, går det fram at mens bedriftene i fjor høst forventet en sysselsettingsnedgang i 2005, viser undersøkelsen nå markert vekst i behovet for arbeidskraft. Samtidig svekker en allerede sterk norsk krone konkurranseevnen. «Når høykonjunkturen og de høye oljeinvesteringene avtar, kan resultatet bli dramatisk for konkurranseutsatte arbeidsplasser», slås det fast i rapporten.