NHO skuffet over manglende lærlingsatsing

Regjeringen legger ikke opp til å øke tilskuddet til lærlingplasser neste år. Svært overraskende og skuffende, sier NHO.

Norge har et stort behov for flere lærlingplasser til elever på yrkesfag. I Sundvolden-erklæringen lover regjeringen at den vil gjennomføre et yrkesfagsløft og øke lærlingtilskuddet.

I forslag til neste års statsbudsjett legger regjeringen imidlertid ikke opp til noen økning av lærlingtilskuddet. Det vises til at det i fjor ble bevilget til sammen 20 millioner kroner ekstra til en ordning for å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger.

Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre fjorårets nivå som ligger på rundt 210 millioner kroner.

Mangel på fagfolk

NHO er svært skuffet over at lærlingtilskuddet ikke økes ytterligere neste år.

– I Norge vil vi ha en stor mangel på fagarbeidere framover i en rekke sektorer. Å få utdannet nok fagarbeidere er utrolig viktig innenfor en rekke sektorer og ikke minst for våre bedrifter. Vi er både overrasket og skuffet over at regjeringen ikke prioriterer dette høyere, sier kompetansedirektør i NHO Are Turmo til NTB.

Han mener regjeringen ikke følger opp sitt eget løfte i regjeringserklæringen.

– Der står det at de skal trappe opp lærlingtilskuddet. Økningen som kom i revidert budsjett i vår, håpet vi var første del av en opptrappingsplan, men nå ser vi til vår forundring at dette ikke blir fulgt opp videre, sier Turmo.

Likt som i skolen

I dag får bedrifter som tar inn lærlinger et tilskudd på rundt 100.000 kroner i året. NHO mener tilskuddet må opp på samme nivå som myndighetene i dag betaler per elev på videregående skole.

– Det betyr en økning på 25.-30.000 kroner per elev. Vi vet at dette vil være et viktig insentiv for mange bedrifter og gjøre det mer attraktivt å ta imot lærlinger, sier han.