Nina Solli i NHO åpnet EBAOs markedskonferanse. Foto: Christian Aarhus

NHO satser på anskaffelseskompetanse

NHO ønsker å bidra til bedre anskaffelseskompetanse i det offentlige og større biter av kaken til små og mellomstore bedrifter.

Regiondirektør i region Viken i NHO, Nina Solli, åpnet Markedskonferansen 2019 i EBA Oslo, Akershus og Østfold tirsdag.

Solli kunne ønske omtrent 100 deltakere velkommen til konferansen.

‒ Dette må være en av de mest spennende og matnyttige konferansene man kan være med på, kommenterte Solli da hun åpnet konferansen i Næringslivets hus i Oslo.

Solli registrerer stor interesse blant NHOs medlemmer for offentlige anskaffelser, og påpekte at det kanskje ikke er så rart, med statlige bestillinger for omtrent 500 milliarder kroner hvert år.

‒ Vi er opptatte av at de små og mellomstore bedriftene også skal få sin del av kaken, og at de useriøse bedriftene holdes utenfor. Det offentlige må bruke sin bestillerrolle, og da er det også viktig at de har innkjøpsfaglig kompetanse. Her har vi mange medlemmer som sier det kan skotte på denne kompetansen i kommunene, så vi har en vei å gå, sa Solli.

NHOs Viken-direktør kunne i den anledning fortelle om NHO-programmet Nasjonalt program for leverandørutvikling, hvor de har mer enn 200 pågående prosjekter. 234 virksomheter har, ifølge Solli, tatt i bruk innovative anskaffelser i programmet, men hun mener det fremdeles er et stort potensial.

Blant annet jobber NHO sammen med LO, YS, Virke og Difi med å utvikle et anskaffelsesakademi for å få opp kompetansen og innovasjonen i offentlige anskaffelser.

Solli kommenterte også regjeringens stortingsmelding om offentlige anskaffelser, som kom tidligere i april, som NHO sier seg godt fornøyd med.

‒ For det første er vi godt fornøyde med at leverandørordningen videreføres. Vi er også glade for at terskelverdien revurderes og for at stortingsmeldingen uttaler at det er et mål å heve kompetansen, sa Solli.